Advertisement
New 2016 Kia Sorento
$27,086
10 miles

New Kia Sorento Vehicles for Sale change 294 near Boston, MA

New Search Filter Results
New x Kia Sorento x
Loading...
Sort by:
NEW LISTING
$31,640
10 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX V6 11 photos
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$41,140
92 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD SX V6 12 photos
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$44,195
6 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD SX V6 15 photos
 • Exterior: Snow White Pearl
 • Interior: Ivory
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$31,545
6 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX V6 10 photos
 • Exterior: Sparkling Silver
 • Interior: Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$29,145
154 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX 9 photos
 • Exterior: Titanium Silver
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
Advertisement
$29,325
270 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX 9 photos
 • Exterior: Blaze Blue
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$29,670
10 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX 9 photos
 • Exterior: Snow White Pearl
 • Interior: Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$29,705
10 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX 10 photos
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$30,425
10 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX 10 photos
 • Exterior: Titanium Gray
 • Interior: Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$31,640
6 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX V6 11 photos
 • Exterior: Snow White Pearl
 • Interior: Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$36,425
30 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD EX 12 photos
 • Exterior: Remington Red
 • Interior: Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder Turbo
 • Doors: Four Door Sport Utility
$40,710
22 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD SX V6 12 photos
 • Exterior: Titanium Silver
 • Interior: Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$43,135
44 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD SX w/ Limited 10 photos
 • Exterior: Titanium Gray
 • Interior: Merlot
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder Turbo
 • Doors: Four Door Sport Utility
$43,335
5,733 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD SX w/ Limited 12 photos
 • Exterior: Snow White Pearl
 • Interior: Merlot
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder Turbo
 • Doors: Four Door Sport Utility
$44,795
20 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD SX V6 9 photos
 • Exterior: Platinum Graphite
 • Interior: Black Metallic
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$26,175
5 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento LX 9 photos
 • Exterior: Ebony Black
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$29,225
9 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX 9 photos
 • Exterior: Remington Red
 • Interior: Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$30,475
67 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX 9 photos
 • Exterior: Platinum Graphite
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$37,560
55 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD EX V6 9 photos
 • Exterior: Sparkling Silver
 • Interior: Dark Gray
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$25,925
63 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento 2WD 9 photos
 • Exterior: Sparkling Silver
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
Advertisement
$30,570
14 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX 9 photos
 • Exterior: Ebony Black
 • Interior: Stone Beige
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$33,485
7 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX V6 9 photos
 • Exterior: Blaze Blue
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$33,975
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD EX 9 photos
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder Turbo
 • Doors: Four Door Sport Utility
$34,020
6 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD EX 9 photos
 • Exterior: Sparkling Silver
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder Turbo
 • Doors: Four Door Sport Utility
$34,375
6 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD EX 9 photos
 • Exterior: Midnight Brown
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder Turbo
 • Doors: Four Door Sport Utility
Advertisement