Advertisement
New 2016 Kia Sorento
$28,198
12 miles

New Kia Sorento Vehicles for Sale change 361 near Boston, MA

New Search Filter Results
New x Kia Sorento x
Loading...
Sort by:
$26,175
5 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento LX 9 photos
 • Exterior: Ebony Black
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$29,325
270 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX 9 photos
 • Exterior: Blaze Blue
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$30,475
67 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX 9 photos
 • Exterior: Platinum Graphite
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$33,635
5 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX V6 9 photos
 • Exterior: Snow White Pearl
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$44,795
20 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD SX V6 9 photos
 • Exterior: Platinum Graphite
 • Interior: Black Metallic
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
Advertisement
NEW LISTING
$47,050
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD SX V6 3 photos
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$29,225
218 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX 9 photos
 • Exterior: Ebony Black
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$30,530
5 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX 9 photos
 • Exterior: Sparkling Silver
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$33,295
18 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX V6 9 photos
 • Exterior: Sangria
 • Interior: Stone Beige
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$35,145
5 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD EX V6 9 photos
 • Exterior: Sparkling Silver
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$37,560
55 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD EX V6 9 photos
 • Exterior: Sparkling Silver
 • Interior: Dark Gray
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$30,570
14 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX 9 photos
 • Exterior: Ebony Black
 • Interior: Stone Beige
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$33,165
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX V6 3 photos
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$33,485
7 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD LX V6 9 photos
 • Exterior: Blaze Blue
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
$33,975
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD EX 9 photos
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder Turbo
 • Doors: Four Door Sport Utility
$34,020
6 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD EX 9 photos
 • Exterior: Sparkling Silver
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder Turbo
 • Doors: Four Door Sport Utility
$34,375
6 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD EX 9 photos
 • Exterior: Midnight Brown
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder Turbo
 • Doors: Four Door Sport Utility
$35,140
7 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD EX 9 photos
 • Exterior: Titanium Silver
 • Interior: Dark Gray
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder Turbo
 • Doors: Four Door Sport Utility
$36,390
5 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD EX 9 photos
 • Exterior: Dark Cherry
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder Turbo
 • Doors: Four Door Sport Utility
$36,425
15 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD EX 9 photos
 • Exterior: Platinum Graphite
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder Turbo
 • Doors: Four Door Sport Utility
Advertisement
$36,970
4 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD EX 9 photos
 • Exterior: Titanium Silver
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder Turbo
 • Doors: Four Door Sport Utility
$37,260
12 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento 2WD EX 9 photos
 • Exterior: Ebony Black
 • Interior: Stone Beige
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder Turbo
 • Doors: Four Door Sport Utility
$37,265
20 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD EX 9 photos
 • Exterior: Sparkling Silver
 • Interior: Satin Black
 • Distance: 12 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder Turbo
 • Doors: Four Door Sport Utility
$39,360
5,050 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD SX w/ Limited 25 photos 2 videos
 • Exterior: Snow White Pearl
 • Interior: Merlot
 • Distance: 32 miles away
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 4 Cylinder Turbo
 • Doors: Four Door Sport Utility
$40,910
11 miles
Quick view
New 2016 Kia Sorento AWD SX V6 9 photos
 • Trans.: 6 Speed Shiftable...
 • Engine: 6 Cylinder
 • Doors: Four Door Sport Utility
Advertisement